Chat Zalo
Chat Facebook
0971.410.689
09.75.76.8663

Baicic Production manager

Là dịch vụ cho thuê nhân sự cao cấp, chuyên setup trực tiếp hệ thống sản xuất tại xưởng khách hàng.


Vui lòng liên hệ số hotline để có thể được tư vấn chuyên sâu về dịch vụ nhân sự này

Đóng menu